Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви уведоми за това как Ела77 ЕООД използва вашите лични данни като администратор на лични данни, а също и за това как бихте могли да променяте своите предпочитания и настройки във връзка с това използване.
Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Ела77 ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:
 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като изпращане на фактура, например.
 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.
Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.
Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители
Ела77 ЕООД събира от потребителите си специфични данни от осъществените от тях регистрации, за да представи локация на магазините им и също така да им изготвя фактури, а именно следните категории лични данни:
 • Следните данни са задължителни: име на фирма, улица, ЕИК, имейл и телефон.
 • Следните данни не са задължителни: град, пощенски код, номер по ДДС и лице за контакт.
Данни, събирани за всички посетители
Ела77 ЕООД събира данни за всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни:
 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics: https://privacy.google.com/# ;
Данни, събирани от прочитане на бисквитки
Когато потребителите използват нашите услуги - поръчват продукт и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайта, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Повече за бисквитките можете да научите тук. Целите, за които използваме бисквитките, са в следните направления:
 • Автоматично логване в сайта, само и изрично ако се поискали от нас тази услуга.
 • Съхранение на списък от продуктите ви в пазарската количка.
На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни
Ела77 ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:
 • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Ела77 ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Ела77 ЕООД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:
  • Google със съответните свои продукти: Google Analytics: https://privacy.google.com/# ;
  • Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
  • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).
Защита на информацията
Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните.
Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Ела77 ЕООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.
Колко време съхраняваме информацията
Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – потребител разполага с профил в сайта. Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:
 • Бисквитки - според периода на валидност на записването на съответната бисквитка;
По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.
Права на субектите на данни според GDPR
Имате следните възможности за контрол над личните данни, които сме събрали и съхраняваме за вас:
 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
Контакти